BUĎ


Buď Světlem, 

buď dnem.


Buď Nadějí,

buď zasetým lnem.


Buď pohárem čistého bytí.

Buď poutníkem,

co druhým na cestu svítí.


Buď listem se stromu,

spadlým i rašícím.


Buď odrazem duhy,

barevným, sílícím.


Buď pěnou na vlně v moři.

Buď Láskou,

co v Srdci Božském na věky hoří.OKAMŽIK


Všechno trvá okamžik,

žijme jej vědomě,,

naplno,

se srdcem dokořán,

než rozpustí se ve Věčnosti.BUĎ POZDRAVENO SLUNCE


Buď pozdraveno, Slunce,

Králi nejvznešenější,

Králi Radosti

a poupat neotevřených.


Buď pozdraveno,

Tvé planoucí srdce

a zlatý vlas.


Králi, Světlo Života,

Lékaři chřadnoucích,

Elixíre věčný,

Duhová stezko mezi kapkami deště,

sviť dál a nezhasínej.


Tvé teplo a jas nechť dál

prostupuje každou mlhu

a s něhou země se dotýká.


V Tvých rozčesaných paprscích

povstává nový život.

Buď požehnán,

Věčný Dare pozemského bytí.


Buď pozdraveno, Slunce!

BUDIŽ SVĚTLO


Stmívá se v pastvinách,

hořící kříž

vznáší se nad údolím.


Z rozpadlých hradů

valí se kamení.


Řeky i nivy

jdou do ztracení.


V království bez Krále

nestačí dech.


Krůpěje krve dál padají

do Říše Stvoření.


Střemhlav k nim

řítí se Orlové práva

s korouhví posledních.


Světlo i temnota...


Dny Země jsou sečteny.


Fiat Lux!ZÁSAH


Probuzený svět

zásahem ohnivým.


Malomocný systém

prožívá náznak uzdravení.


V lidech skrývaná

křičící bolest

směřuje k explozi.


Země se otřásá,

plameny pohlcují

produkty hmoty.


Strach mění se

v odevzdání.


Ticho a Prázdnota.


Říše Stvoření dýchá.